top of page
Smart Alarm System

Informatie veiligheid door het zelf te ervaren en leren

Informatieveiligheidstrainingen gecombineerd met social engineering. 
Onze ervaring is, dat als je hebt ervaren wat er in een training wordt uitgelegd, de impact en daarmee de awareness, zichtbaar wordt verbeterd.

Informatie veiligheid training

Informatieveiligheid is kennis die behaalt wordt door midden van een certificaat, het is een stuk bewustzijn, die getraind moet worden. Enkel herhaling en het leren van de nieuwe methodes en technieken helpen bij het beschermen van uw informatie.

Lockers with keys

Social enginering /
Mystery visits

Social engineering is een tactiek die vaak wordt gebruikt door kwaadwillende individuen om misbruik te maken van de menselijke natuur en zo toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie of systemen. Het is een subtiel en gevaarlijk spel waarbij manipulatie en misleiding centraal staan. Het doel van social engineering is om iemands gedrag te beïnvloeden en hen te laten handelen tegen hun eigen belangen in.

De gewoontes hypotese

Tijdens het uitvoeren van ons werk gebruiken we veel gewoontes en manier van werken. Dit geeft ons hou vast een een mate van zekerheid dat het werk uitgevoerd kan worden. Gewoontes geven ons een gevoel van veiligheid. De gewoontes hypotheses van veiligheid. 
Wanneer je bewust wordt van je gewoontes, wordt je je ook bewust van de mogelijke risicos die daarmee gepaard kunnen gaan.
De meeste informatie beveiligingslekken ontstaan, door vast geroeste gewoontes..

Security Surveillance
On the Phone

Informatie delen

.

Laptop Keyboard
Contact Us
bottom of page